Gelukboost zorgt voor productiviteitsboost

Uit het rapport van ‘Prestatieverbetering door uw kantoor – over de invloed van het binnenmilieu op de arbeidsproductiviteit’ van Center for people and buildings (CFPB) van April 2018 blijkt dat binnenmilieu van invloed is op de arbeidsproductiviteit. Het rapport wijst heel concreet een viertal factoren aan die daaraan ten grondslag liggen, te weten temperatuur, lucht, geluid en licht.

Het Center for People and Buildings (CfPB) heeft een redeneer- en rekenmodel ontwikkeld waarmee de invloed van ingrepen in het binnenmilieu op de arbeidsproductiviteit onderzocht wordt. Het model geeft inzicht in de opbrengsten in € per m² bruto vloeroppervlakte (BVO). Dit model maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de relatie tussen het binnenmilieu in kantoorgebouwen, het energiegebruik en menselijke prestaties. Het initiatief tot dit onderzoek is afkomstig van Platform 31-Kantoor vol Energie. Naast Platform 31-Kantoor vol Energie en het CfPB zijn er afgevaardigden namens Stichting PIT, BAM en Valstar Simonis bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek is inmiddels ook toegevoegd aan het sectorale programma ‘Nederland is gezond binnen’. Dit programma gaat uit van samenwerkende kennisorganisaties in de installatiesector. Dit zijn Uneto-VNI, ISSO, TVVL, OTIB en KIEN.

Relevantie

Het kunnen redeneren en rekenen aan het binnenmilieu en arbeidsproductiviteit is belangrijk. De toename van de arbeidsproductiviteit beidt de mogelijkheid tot financiering van toekomstige organisatieontwikkeling. Verbeteren van het binnenmilieu is belangrijk vanuit het oogpunt van milieu, energie en het bieden van een comfortabele en gezonde werkplek. Eigenaren/verhuurders, beleggers en ontwikkelaars hebben baat bij een betrouwbare business case. Installatieadviesbureaus en installateurs hebben belang bij kennis over de effecten van hun ontwerpen en producten op mensen. Het model biedt een transparante en betrouwbare onderbouwing van effecten op de arbeidsproductiviteit in bestaande kantoren als gevolg van ingrepen in het binnenmilieu.

Lees het hele rapport van het CfPB hier:  

https://www.cfpb.nl/media/uploads/publicaties/upload/20180418_White_paper_Prestatieverbetering_door_uw_kantoor.pdf