Een gezond gebouw is goed voor je carrière

In duurzame kantoorgebouwen met speciale aandacht voor het binnenklimaat voelen medewerkers zich beter en zijn zij productiever.

Het belang van een goed binnenklimaat voor je gezondheid en productiviteit

De Harvard University doet onderzoek naar de invloed van de werkomgeving op de prestaties van personeel en kwam onlangs met nieuwe uitkomsten. Het ontwerp van een gebouw en de installaties, en het onderhoud en het beheer ervan, heeft invloed op het welbevinden en welzijn van medewerkers.

Gebouwen met duurzaamheidscertificaat

Voor het onderzoek werd gekeken naar tien verschillende gebouwen in vijf steden verspreid over de VS. Medewerkers werden onderworpen aan cognitieve testen en vulden dagelijks vragenlijsten in. 's Nachts werd hun slaapgedrag geregistreerd met smartwatch activity trackers.

De geselecteerde gebouwen blonken uit in kwaliteit vanwege het toegekende duurzaamheidscertificaat 'LEED' (zie kader). Gezondheidsaspecten als goede ventilatie, daglichttoetreding en hoogwaardig, actief beheer van het binnenklimaat vormen onderdeel van de erkenning met LEED. De tien gebouwen werden vergeleken met gebouwen zonder certificaat, maar wel voorzien van moderne installaties.

Het resultaat: een 26% betere score op cognitieve testen, 30% minder klachten en 6% betere slaappatronen.

De 'fundamenten' van een gezond gebouw

Harvard noemt 9 factoren die van directe invloed zijn op het welzijn en welbevinden van medewerkers. In een duurzaam gebouw zou voor al deze factoren aandacht moeten bestaan, zowel tijdens het ontwerp als gedurende de beheersfase. (Bron: For Health).

  • Ventilatie
  • Luchtkwaliteit
  • Temperatuur
  • Licht en uitzicht
  • Luchtvochtigheid
  • Geluid
  • Stof en vuil
  • Veiligheid
  • Waterkwaliteit
  • Relatie gebouw en gezondheid

De ontevredenheid met het binnenklimaat staat al decennialang in de top 3 van meest genoemde klachten van kantoormedewerkers over hun werkplek. Het is te warm of te koud, men heeft last van tocht of de lucht is te droog. Klachten over het binnenklimaat strijden met het gebrek aan concentratiemogelijkheden, privacy en comfort op de werkplek.

Ook in Nederland is het niet best; scores op de Leesman Index (zie kader) laten stelselmatig zien dat de kwaliteit van het binnenklimaat structureel onder de maat is. Gebrek aan goede ventilatie bijvoorbeeld, leidt tot concentratieverlies, brandende ogen en klachten aan de luchtwegen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in minstens driekwart van de gebouwen klimaatregelingen niet optimaal zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw. Het lijkt alsof het 'sick building syndrome' uit de jaren '80 van de vorige eeuw in menig kantoorkolos nog steeds rondwaart.

De COGfx Study

Het Harvard Center for Health en Global Environment deed eerder al baanbrekend onderzoek. De verbeterde ventilatie in gemoderniseerde, 'groene' gebouwen zorgt voor een verdubbeling van cognitieve functies van medewerkers, afgezet tegen de bewoners van conventionele gebouwen. Deze COGfx Study is alarmerend voor vastgoedbeheer en facility management, maar structurele verbetering blijft uit. '90% van onze tijd brengen we door in gebouwen en van de totale kosten wordt 90% besteed aan het personeel', schrijft men in het onderzoeksrapport. 'Toch wordt de impact van de kwaliteit van het binnenklimaat op de arbeidsprestatie genegeerd.'

Effectiever werken en beter slapen levert een organisatie geld op. Lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit zijn te vertalen in geld. Werkgevers die hier geen aandacht voor hebben zijn een dief van eigen portemonnee. Of zoals een bekende arbodienst dat zegt: 'Als de medewerker ziek is, moet de baas beter worden'.

Als klagen niet helpt

In sommige gebouwen wordt de stroom aan klachten niet meer geregistreerd. Dan lost het probleem zich vanzelf op, zo lijkt het. Een gezonde en stimulerende werkplek is een randvoorwaarde voor effectief werken, zoveel is inmiddels wetenschappelijk wel bewezen. Wil je werkgever daar niet aan? Dan wordt het tijd om elders te kijken.

Duurzaamheidscertificaten

Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie wordt steeds vaker gekeken naar de invloed op de werk- en leefomgeving. Duurzaam bouwen is de trend. Energiezuinig, een hoogwaardig binnenklimaat en een functionele verbinding met de buitenruimte en omgeving, zijn factoren die meegewogen worden in duurzaamheidscertificaten. In de VS is 'LEED' een bekend keurmerk. LEED staat voor Leadership in Energy & Environmental Design. In Nederland wordt in toenemende mate 'BREEAM-NL' toegepast, een certificeringssysteem van de Dutch Green Building Council (DGBC). BREEAM staat voor Building Research Establishment (BRE) Environmental Assessment Model. Daarnaast bestaat continu onderzoek naar de werkplekbeleving op allerlei aspecten. De Leesman Index doet dit wereldwijd in ruim 140 landen en in de database is inmiddels zo'n 5% van Nederlandse (kantoor)gebouwen opgenomen. Relatief nieuw is het 'WELL' certificaat, dat specifiek ingaat op gezondheidseffecten en als toevoeging uitgegeven wordt op BREEAM en LEED certificaten.

Bron: https://www.intermediair.nl/collega-s-en-bazen/werkvloer/een-gezond-gebouw-is-goed-voor-je-carriere