Sensoren staan klaar voor het inrichten van de gezondheid- en belevingsmonitor

Een van onze opdrachtgevers binnen het maatschappelijk werkveld wil inzicht hebben welke aspecten, binnen de werkomgeving, een nadelige impact kunnen hebben op de gezondheid van haar gebruikers. Met de inzichten wil de opdrachtgever bepalen welke vervolgacties er nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers positief te beïnvloeden.

 

Met haeppey creëren we continu inzicht in gezondheidswaarden

 

Vanuit het bouwbesluit en specifiek aanbevelingen, zoals frisse scholen, bestaan er technische ontwerpnormen die ingaan op een gezonde werkomgeving. Met haeppey gaan we bij deze opdrachtgever een stap verder. Hier combineren we gebruikers- en belevingservaring met technische comfortmetingen middels data analyses.

Kijkende naar de factoren die gezondheid en welzijn van gebruikers van gebouwen beïnvloeden kunnen deze grofweg worden ingedeeld in een viertal categorieën:

 • Werkplek gebonden (Klimaat, ruimtegebruik, licht, geluid, ergonomie, etc.)
 • Organisatorisch (planning werk, etc.)
 • Sociaal (Sociale verhoudingen op werk, etc.)
 • Persoonlijk (werkinstelling, etc.)

Wij brengen het gewicht van deze 4 factoren in kaart om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidskwaliteit van de werknemers.

Indien er reeds klachten aanwezig zijn kan op basis van soort en verloop van de klacht in tijd en ruimte, persoonlijke kenmerken van de gebruiker, hindergevoeligheid, en andere factoren, middels een Medisch Milieukundige Anamnese (MMK-A) kwalitatief inzicht worden gegenereerd in de etiologie van klachten, specifiek gericht op gebouw- of organisatorisch specifieke oorzaken.

Daarnaast visualiseren we via het haeppey online platform de gemeten comfortwaarden, zoals temperatuur, CO2, relatieve vochtigheid, licht en geluid en vertalen we dit naar één integrale gezondheids- en productiviteitswaarde en een COVID-19 Veiligheidsindicator.

Naar aanleiding van de bevindingen kan gericht advies worden gegeven  rondom organisatorische of gebouwkundige aspecten  met als doel het creëren van een gezonde en duurzame werkomgeving voor de gebruiker.

Sensoren staan klaar voor het inrichten van de gezondheid- en belevingsmonitor

Ook interessant voor u

 • Hoe haeppey gezondheid en digitalisering bij elkaar brengt in de praktijkcasus NS

  Hoe haeppey gezondheid en digitalisering bij elkaar brengt in de praktijkcasus NS

  Hoe haeppey gezondheid en digitalisering bij elkaar brengt in de praktijkcasus NS

 • haeppey voor gezonde scholen

  haeppey voor gezonde scholen

  haeppey voor gezonde scholen