Wanneer helpt hæppey?

Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers stimuleren, zijn er gezondheidsklachten of gaat u renoveren en wil u daarbij rekening houden met de gezondheidskundige aspecten van uw gebouw? Hæppey maakt verbeterpunten zichtbaar en werkbaar. En dat biedt draagvlak voor positieve verandering.

Duurzame inzetbaarheid

U wil duurzaam inzetbare medewerkers. Een prettig gebouw met optimaal werkende installaties draagt zichtbaar bij aan die wens. haeppey geeft u grip op het binnenmilieu. Dankzij continu monitoren en gerichte beheersmaatregelen, kunt u erop vertrouwen dat u een gezonde werkomgeving én goed werkgeverschap biedt.

Klachten oplossen en voorkomen

Heeft u te maken met gezondheidsklachten en wilt u weten of de oorzaak gebouwgebonden is? haeppey meet en visualiseert de gebouwgebonden elementen van het binnenmilieu die volgens de World Green Building Council de grootste invloed hebben op de gezondheid van gebouwgebruikers. De World Green Building council is een globale non-profit organisatie die zich inzet voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Renovatie

Gaat u verbouwen en wil u daarbij rekening houden met de gezondheidsaspecten van uw gebouw? Met haeppey wordt door middel van een nulmeting vastgesteld welke aanpassingen kostenefficiënt zijn en de grootste impact zullen hebben op de prestaties en het welbevinden van uw gebruikers.

Wet- en regelgeving

Het gebruik van uw gebouw kan over de tijd veranderen. Veranderingen in werkplekfunctionaliteit zoals het ombouwen van een kantoor tot een vergaderruimte en veranderingen in de bezettingsgraad zijn enkele voorbeelden. Het binnenklimaat is gevoelig voor dergelijke veranderingen. Met haeppey kunt u continu de invloed van deze fluctuaties monitoren, en zo garanderen dat uw gebouw ten alle tijden voldoet aan wet- en regelgeving.