In 5 stappen haeppey

Haeppey geeft snel en duidelijk grip op de gezondheidswaarde van het gebouw. Een gezond gebouw stimuleert het welzijn en de gezondheid van haar gebruikers. Door middel van het GMP (gezondheidsmaatregelenpotentieel) geeft haeppey gebouweigenaren en facility managers snel inzicht in wat de mogelijkheden tot verbeteringen zijn, en biedt tegelijkertijd mogelijkheden deze te implementeren.

Het GMP is gebaseerd op een gezondheidseffectscreening (GES) per meetwaarde. Het potentieel voor verbetering wordt hierbij als GMP in een percentage uitgedrukt. De GES-methode is ontwikkeld door de GGD en het RIVM om in beeld te brengen wat de gezondheidsrisico’s zijn rondom een aantal milieufactoren. Dit is een aanvulling op wettelijke milieunormen die niet altijd voldoende zijn om risico’s en klachten te vermijden. Door de GES te koppelen aan het binnenklimaat van een ruimte ondersteunt haeppey facilitaire diensten in het op maat uit voeren van hun service en onderhoud, terwijl het huurders ondersteunt verbeterverzoeken bij hun pandeigenaren te staven.

 • Meten

  haeppey

  Sensoren

  Draadloze slimme sensoren verzamelen op ruimteniveau data over de luchtvochtigheid, CO2-gehalte, temperatuur, licht en geluid.

  .

 • Verrijken

  haeppey

  Gezondheid

  Algoritmes verfijnen de ruwe data tot scores op gezondheidsindicatoren.

 • Visualiseren

  haeppey

  Dashboard

  Een online dashboard geeft een overzicht van de scores dat is gebaseerd op de plattegrond van uw gebouw. 

 • Monitoren

  haeppey

  Continu inzicht

  Continue visualisatie maakt het mogelijk uw ruimten 24/7 te monitoren. 

   

 • Rapporteren

  haeppey

  Advies

  Rapportering op maat geeft de mogelijkheid tot gerichte en kostenefficiënte verbetermaatregelen. Door nieuwe combinaties van data worden verrassende inzichten gecreëerd. Het verband tussen temperatuur, luchtkwaliteit, licht en omgevingsgeluid op de gezondheid wordt  blootgelegd. Dit leidt tot inzichten die dienen als basis voor verbetermaatregelen. Hoe meer we weten, hoe slimmer we worden en hoe groter het potentieel om de werkomgeving gezonder en productiever te maken.